De Verander- of Projectmanager

Naast een uitstekend analytisch vermogen moet een verandermanager assertief zijn: hij spreekt zich uit, heeft een mening, die gebaseerd is op ervaring en actuele kennis van de markt en eerder gehanteerde oplossingen. Er is respect voor de klant in brede zin en een sterke wil om resultaat te bereiken.

Die resultaten worden bereikt door op meerdere niveaus in een hecht teamverband naar oplossingen te zoeken en de mensen mee te nemen naar de eindstreep. De projectmanager legt samen met de opdrachtgever de doelstellingen vast en is vervolgens verantwoordelijk voor het realiseren ervan. De ene keer is hij projectleider, de andere keer verzamelt hij ook zelf gegevens en participeert intensief in het project. Het gaat erom dat het beoogde resultaat bereikt wordt.
Provicis Consultants zijn resultaatgericht, hebben een academisch, maar pragmatisch denkniveau, hebben goede kennis van informatica en financiële processen en zijn in staat om helder en bondig te communiceren. Overigens brengen externe managers altijd ervaring mee, opgedaan bij andere cliënten. Zij kunnen nieuwe gezichtspunten naar voren brengen, omdat zij in andere opdrachten te maken hebben gehad met een verscheidenheid aan technieken en mogelijkheden.
Een extern veranderingsmanager zal het in een aantal opzichten minder moeilijk hebben dan bijvoorbeeld iemand, die uit de interne organisatie wordt vrijgemaakt. De externe manager lijkt voor de participanten objectiever, omdat hij binnen de organisatie geen "voorgeschiedenis" heeft en is daardoor minder bedreigend. Ook het voorshands eindige karakter van de aanwezigheid van een extern veranderingsmanager kan reducerend werken op voornoemde bedreiging. Bovendien wordt hij of zij gemakkelijker in vertrouwen genomen zonder dat dit de dagelijkse gang van zaken verstoort. Hij kan vragen stellen, die gevoelig liggen zonder verwikkeld te raken in interne belangenconflicten. Wel zal er intensief gewerkt moeten worden aan een "wij "-gevoel tussen de participanten en de veranderingsmanager. Het is van groot belang, dat de interim- manager de cultuur en gewoonten van de oorspronkelijke organisatie aanvoelt. Een korte stage bij de belangrijkste afdelingen ( = participanten in het veranderingsproject) kan blunders op dit gebied voorkomen. Het is evident, dat de interim manager ook moet beschikken over een redelijke mate van materie- deskundigheid op zowel de markt als het product- of dienstgebied van de opdrachtgever.