Programma van eisen
Om efficiënt te veranderen is een goed programma van eisen van het grootste belang. Dit geldt zeker voor nieuwe huisvesting van organisaties. Vaak gebruiken organisaties een verandering in huisvesting als middel om tot een andere organisatie cultuur te komen. Dat kan op dezelfde locatie, maar dat kan ook door middel van verplaatsing.
> Programma van Eisen

Veranderingsmanagement

Veranderen, aanpassen of ontwikkelen van een organisatie, product, dienst of (bouw-) plan is vrijwel altijd een kwestie van geïnteresseerd management. Motivatie, inspiratie en coördinatie zijn de belangrijkste elementen om tot een succesvol verloop van een veranderingsproces te komen.

Hoewel een goede uitvoering van deze activiteiten een dergelijk proces voor zo'n 80% kan doen slagen, is de juiste toepassing van een aantal management tools onontbeerlijk. Hoe belangrijk een goede sfeer in een team ook mag zijn, bij een gebrek aan goede maatstaven, meet- en stuurmiddelen (programma's, vastleggen plannen, begrotingen, budgetten, planningen en kostenbewaking) is succes vrijwel uitgesloten.


Het volbrengen van een veranderingsproces is een activiteit, die vooral gekenmerkt wordt door het zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen van mensen, opdrachten, ideeën en middelen, opdat uiteindelijk een resultaat wordt bereikt dat door zo veel mogelijk participanten, en in elk geval door de opdrachtgever(s), als optimaal wordt ervaren.

Een veranderingsproces heeft meestal een definieerbaar begin- en eindpunt. Daardoor kent een dergelijk traject belangrijke overeenkomsten met een projectmatige proces.

Een goede start is van het grootste belang, want bij de aanvang van een veranderingsproces wordt een basis gelegd, die in een later stadium niet eenvoudig meer aan te passen is.