Voordelen Mediation:


  • Relatief informeel proces
  • Besloten en vertrouwelijk
  • Snelle procedure
  • Aanzienlijk goedkoper dan "rechten"
  • Partijen houden de regie en oplossing in eigen hand
  • Communicatiestoornissen zijn sterk gereduceerd
  • Relaties worden niet verder beschadigd
  • Ruimte voor creatieve oplossingen
  • Oplossingen worden door beide partijen beter geaccepteerd

Mediation

Hoewel mediation als techniek al heel oud is, is de institutionalisering daarvan in een apart beroep iets van de laatste jaren – zeker in Nederland. Mediation is een interdisciplinair veld en het beroep van mediation is voor de meeste van de beoefenaars een roeping die naast het hoofdberoep wordt uitgeoefend. Mediators starten vanuit diverse professies en brengen zo uiteenlopende en unieke kennis en vaardigheden met zich mee in hun beroep van mediator.

De belangrijkste karakteristiek van mediation is de vrijwilligheid en autonome zelfbeschikking van de betrokken conflictpartijen. De autonomie en de beslissingsbevoegdheid van de deelnemers staan dus voorop. Hierin verschilt mediation wezenlijk van andere manieren waarop een derde partij een conflict aan kan pakken, zoals rechtspraak, arbitrage of een andere machtsingreep, waarbij de derde partij juist wel een dwingende bevoegdheid heeft over de uiteindelijke beslissing.

Het meest relevante argument voor deze vorm van zelfbeschikking is, dat - als betrokkenen vrijwillig tot mediation besluiten en in alle vrijheid beslissingen kunnen nemen inzake hun conflicten – deze beslissingen zeer waarschijnlijk veel beter zullen aansluiten op hun eigen behoeften. Bewezen is dat deze beslissingen door mediation duurzamer zijn, omdat de deelnemers meer bereid zijn zich aan de afspraken te houden en mee te werken aan het ten uitvoer brengen daarvan.

De oprichter van ProVicis heeft bij verschillende partijen succesvol een geschil als mediator helpen oplossen. Vanwege het vertrouwelijke karakter van mediation kunnen wij hier geen voorbeelden geven van dergelijke mediations.