Door digitale techniek kunnen alle platforms (TV, radio, internet en teletext) razendsnel worden bediend. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook, via de kabel, live debatten in de Tweede Kamer gevolgd worden of het laatste nieuws op een mobiele telefoon ontvangen.

Deze moderne manier van werken werd in het jaar 2006 gerealiseerd door afronding van bouw en implementatie van een volledig nieuw digitaal systeem genaamd "Omnibus", waardoor voortaan kon worden uitgegaan van een meer centrale functie als nieuwsbrenger. Vanwege de nieuwe mogelijkheden is gekozen voor het samenvoegen van de nieuwsredacties van radio, TV en internet. Zo wordt bijvoorbeeld ook voorkomen, dat redacteuren van verschillende media achter eenzelfde onderwerp aan gaan.

Nieuwsvloer NOS

De NOS is als publieke omroep verantwoordelijk voor een brede nieuwsvoorziening, die betrouwbaar en onafhankelijk is. De (nieuws) programma's van de NOS vinden hun oorsprong in de wettelijk vastgestelde taak voor de NOS, die is vastgelegd in de Mediawet.

Vanaf ongeveer het jaar 2000 groeiden door de steeds voortschrijdende technieken radio, televisie, internet en teletext steeds meer naar elkaar toe. Tegenwoordig wordt zoveel mogelijk nieuws 24 uur per dag zeven dagen per week crossmediaal uitgezonden.

Vóór 2006 waren de verschillende redacties nog verspreid over het mediapark. De ruimtelijke aspecten en verplaatsing van redacties naar de grote nieuwsvloer werden door een consultant van ProVicis georganiseerd. Nauwkeurig werden de indelingen van de nieuwsvloer voorbereid in samenwerking met de verschillende redacties en onder leiding van een stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van redacties en directie van de NOS waren vertegenwoordigd. De daadwerkelijke verplaatsingen vonden in een weekend plaats onder leiding van de ProVicis consultant aan de hand van door ProVicis opgestelde draaiboeken en minutieuze tijdschema's. Gezien de wettelijke taken van de NOS was het onbestaanbaar om de producties op welke wijze dan ook te verstoren.