De Efteling

In 1951 werd het inmiddels zeer bekende sprookjesbos geopend, waarin op voor die tijd technisch revolutionaire wijze sprookjes tot leven kwamen.

Aan het begin van de jaren tachtig werd een nieuwe fase van groei ingezet. De Efteling evolueerde tot internationaal marktleider van dagattracties in Europa. Het familiepark trekt tegenwoordig meer dan drie miljoen bezoekers per jaar en wint regelmatig prijzen waaronder de Applaus Award, waarmee De Efteling in 1992 het predicaat “Beste attractiepark ter wereld” verdiende.

> Site van de Efteling

De Efteling groeit

In de loop van de jaren dertig ontstond op initiatief van twee katholieke geestelijken in het plaatsje Kaatsheuvel een kinderspeeltuin. Vanwege de grote belangstelling werd aan het begin van de jaren vijftig besloten tot oprichting van de "Stichting Natuurpark de Efteling".

Ontwikkelingen

De Efteling was oorspronkelijk zo'n 72 hectare groot. Maar van 1952 tot en met 1992 is steeds geïnvesteerd in aankoop van gronden, grenzend aan het park. Dit had tot gevolg, dat de onderneming begin jaren ’90 beschikte over een gebied ter grootte van ongeveer 380 hectare.

Aan het plan "De Wereld van de Efteling" heeft ProVicis haar steen(tje) bijgedragen door het leveren van functioneel projectmanagement alsmede expertise op het gebeid van het opstellen van Programma’s van Eisen en exploitatieramingen. Het doel was geleidelijke groei van parkbezoek door realisatie van extra accommodaties. De exploitatie van de onderneming zou verbeteren door het te verwachten synergie-effect tussen de verschillende onderdelen. Het oorspronkelijk unieke karakter van de Efteling zou niet worden aangetast, integendeel.
De consultant van ProVicis stelde een projectorganisatie voor en gaf leiding aan verschillende interne en externe teams, alsmede een stuurgroep ter voorbereiding van een soort bestemmingsplan voor de Efteling in z’n algemeenheid en dat van een UitgaansCentrum in het bijzonder. De ProVicis consultant was direct verantwoording verschuldigd aan de algemeen directeur van de Efteling.

Strategische planuitwerking

Uiteindelijk ontwikkelden de teams met sleutelmedewerkers van De Efteling onder leiding van de ProVicis consultant het basisconcept van "De Wereld van de Efteling". Gezien het ambitieniveau werd een langjarige fasering aangebracht, die rekening hield met zaken zoals de komst van Euro-Disney, milieueffecten, financieringsmogelijkheden, technische en organisatorische mogelijkheden van jaarrond exploitaties, werkgelegenheid etcetera. Inmiddels zijn diverse voornemens uit het plan, zoals het Efteling Hotel, de Golf Course, het Theater, de nieuwe Entree met parkeren, alsmede de Centrale Boulevard en de vakantiestad ook daadwerkelijk gerealiseerd.