Of het nu gaat over een combinatie van (organisatie) verandering, informatisering of cultuur-aanpassing in vastgoedachtige of ruimtelijk gerelateerde kwesties: projecten worden zelden herhaald, maar de aanpak is meestal gelijk:

Cases

Case: Mall Management in Turkije

Redevco Europa startte in 2006 een vestiging in Istanbul met het doel om ook in Turkije een belangrijke retail ontwikkelaar/belegger te worden. Er werd begonnen met de bouw van vijf winkelcentra.

Om deze malls na gereedkomen efficient te kunnen beheren, moesten er adequate systemen worden ingericht, passend in de cultuur van Turkije maar ook in die van Redevco. ProVicis gaf leiding aan dit aanpassingsproces.

Lees meer over deze casus

Case: NOS naar één Nieuws Vloer

De NOS wil 4 nieuwsredacties verspreid gehuisvest onder- brengen op één centrale nieuwsvloer. Nieuwe technieken maken het mogelijk om redacties van radio, televisie, teletext en internet samen te voegen. Zo wordt ook voorkomen, dat redacteuren van verschillende media achter een onderwerp aangaan.

ProVicis plant de ruimtelijke consequenties en leidt de welhaast militair minutieus georganiseerde verhuisbewegingen

Lees meer over de case