VNG bezorgd over ATAD richtlijn van EU

Geplaatst op: 16-juli-2018

Fors gat in investeringsvolume corporaties
Corporaties zoeken steun bij de gemeenten om genoemde maatregelen af te wenden. De VNG ontvangt veel door gemeenteraden aangenomen moties waarin de minister van BZK wordt opgeroepen de corporaties niet extra te belasten. Niet alleen de ATAD-richtlijn, maar ook al de verhuurderheffing, slaan een fors gat in de investeringsmogelijkheden van corporaties. Terwijl juist nu investeringen nodig zijn in nieuwbouw, energiebesparende maatregelen en wonen met zorg.

De VNG heeft zich in 2017 al geprotesteerd tegen de invoering van de ATAD-richtlijn voor corporaties en heeft onlangs in het kader van de behandeling van de Nationale woonagenda in de Tweede Kamer weer aandacht gevraagd voor de financiële positie van de corporaties in relatie tot alle heffingen die de corporaties raken.

Terug naar Weblog
Tweet this!