Vertrouwen gemeenten in beleggers laag

Geplaatst op: 23-mei-2018

Gemeenten willen de nieuwe middenhuur bestemmingsplancategorie vaker gebruiken en een verplicht aandeel daarvan in hun programmering opnemen. Het vertrouwen van gemeenten in beleggers is echter laag; gemeenten zijn bang dat beleggers ‘huurwoningen snel uitponden en er met de winst vandoor gaan’. Gemeenten willen strakkere afspraken maken met beleggers over de huurprijs en de uitpondtermijn van middenhuur. Dit blijkt uit de benchmark middenhuur van bureau Stec.

Middenhuur
Er is een grote vraag naar middenhuur. Ook in het regeerakkoord staat middenhuur genoemd. Middenhuur bedient doelgroepen die niet in aanmerking komen voor koop of sociale huur. Middenhuur bevordert de doorstroming op de woningmarkt, en trekt economisch belangrijke doelgroepen naar de steden aan. Vrijwel alle grote gemeenten deden mee aan het onderzoek van Stec.

Weinig vertrouwen beleggers
Het vertrouwen van gemeenten in beleggers blijkt broos. Veel gemeenten (62 procent) kennen hun top 5 van beleggers niet. 44 procent van gemeenten is bang dat ‘beleggers huurwoningen snel uitponden naar koopwoningen en er met de winst vandoor gaan’. 18 procent van de gemeenten vindt het moeilijk zaken te doen met beleggers bij het halen van maatschappelijke doelen. Vooral de grote gemeenten vinden dat beleggers alleen de bovenkant van de markt pakken en te hoge huren vragen (41 procent). Daarnaast vindt 23 procent van de gemeenten dat beleggers geen realistische eisen stellen aan grondprijzen voor middenhuur.

Weinig gemeenten zien dan ook een actieve rol weggelegd voor beleggers bij het opstellen van gemeentelijk beleid, vooral buiten de G4/G32 is weinig animo. 44 procent van grote gemeenten ziet beleggers graag participeren in hun woonvisie. 25 procent van hen wil beleggers betrekken bij lokale prestatieafspraken.

Terug naar Weblog
Tweet this!