Toekomst van de manager

Geplaatst op: 05-april-2010

De manager van de toekomst lijkt op de huidige interim-manager. Naast het leiden van de dagelijkse lopende taken, is hij bijna permanent bezig met het operationaliseren van organisatieveranderingen om de dynamiek van het moderne, internationale zakenleven bij te benen. Hij of zij vervult een bepaalde functie ook maar enkele jaren. Dat stelt Jacques Reijniers die over dit onderwerp aan de Universiteit van Tilburg promoveerde.

E-business

De snelle veranderingen in het bedrijfsleven zijn met name het gevolg van razendsnelle ontwikkelingen in de ict. Denk bijvoorbeeld aan elektronische communicatie en dienstverlening (e-business). In bedrijfstakken waar de impact van ict groot is, is sprake van een continue aanpassen van de organisatie. De concurrentiepositie van een onderneming komt in gevaar als niet tijdig en operationeel een koersverandering is doorgevoerd. Managers in deze ondernemingen zullen tegelijkertijd de dagelijkse gang van zaken moeten managen én de nodige vernieuwingsprojecten moeten voorbereiden en leiden. Hiermee lijkt deze moderne manager als twee druppels water op de huidige interim-manager, concludeert management consultant Jacques Reijniers in zijn proefschrift ‘Competent veranderen’.

Interim-managers

Verandermanagement is nu vaak de taak van interim-managers, maar als verandering een integraal aspect van de organisatie wordt, rijst de vraag of de ‘gewone’ manager deze taken niet zelf moet uitvoeren; dit om de rode, ‘historische’ draad in de organisatie niet te verliezen. Deze vraag beantwoordt Reijniers in zijn proefschrift bevestigend aan de hand van literatuurstudie, (verdiepend) casestudieonderzoek en rondetafelgesprekken met ondernemers. “Het (top)management dient ook te beschikken over de basis competenties van interim-managers: denken én doen.” Reijniers pleit dan ook voor een grondige scholing in operationeel verandermanagement.

Terug naar Weblog
Tweet this!