Rekbaar bouwen

Geplaatst op: 27-april-2010

Door de inflexibiliteit van het vastgoed staan veel kantoren leeg. SEV Realisatie gaat in het rapport 'De kunst van rekbaar vastgoed: bouwen in een tijd vol verandering' op zoek naar gebouwen die van functie kunnen veranderen. Met flexibel bouwen krijgen leegstaande kantoorgebouwen een andere functie, bijvoorbeeld als woningen.

De schrijvers gaan in op kansen, mogelijkheden en dilemma's die van belang zijn als het gaat om leegstaand vastgoed nuttig in te zetten met een andere functie.

Het rapport is een uitgave van SEV Realisatie ter gelegenheid van de afsluiting van het zevenjarige programma IFD Bouwen. Het rapport is onder andere gebaseerd op de ervaringen uit dat programma.

Conclusies zijn:

  • De vraag naar gebouwen verandert voortdurend. De kantorenmarkt is afhankelijk van economische ontwikkelingen en woonwensen veranderen door vergrijzing, individualisering en globalisering.
  • Bij bestaande gebouwen is nauwelijks mogelijk om ze aan te passen voor een andere functie. Hierdoor bieden bestaande gebouwen slechts beperkte oplossingen bij het terugdringen van woningnood.
  • De gebouwenmarkt wordt flexibeler, indien gemeenten en corporaties meer aanpasbare panden bouwen. Deze flexibele nieuwe gebouwen zijn horizontaal en verticaal uit te breiden door bouwvolumes toe te voegen of te transformeren tot andere functies. Hierdoor ontkomen leegstaande kantoren, scholen en ziekenhuizen aan de sloop en krijgt vastgoed een nieuwe functie.

Bestel dit rapport bij SEV

Terug naar Weblog
Tweet this!