Grote steden gaan jaarlijks € 2,1 miljard investeren

Geplaatst op: 10-juli-2018

Met deze megaprestatie is volgens De Vernieuwde Stad nog niet ‘het onderste uit de kan gehaald’. Er is echter een aantal belemmeringen om nog meer te produceren; de verhuurderheffing (kosten: 2 maanden huuropbrengst) en de VPB (1 maand) nemen veel investeringsruimte weg. \
Daarnaast is het aanbod aan locaties voor nieuwe sociale huurwoningen te beperkt. Sommige gemeenten willen minder sociale woningen en anderen geven de voorkeur aan de commerciële prijzen van marktpartijen in plaats van de lagere, sociale prijzen. Daarnaast kunnen sommige gemeenten ambtelijk onvoldoende vaart maken om procedures voor sociale huurbouw te versnellen. Ook de belemmeringen binnen steden in verdichting en het bouwen in hogere hoogtes beperken de mogelijkheden om (snel) te gaan bouwen.

Terug naar Weblog
Tweet this!