Over ProVicis

De naam ProVicis is een samenstelling van Pro en Vicis. Vicis is Latijn voor verandering. Voor veranderingsprocessen staan onze consultants Uw organisatie ter beschikking. Regelmatig worden marktgeoriënteerde ondernemingen (vnl. projectontwikkelaars, beleggers, groothandel ondernemingen) of stichtingen (zoals pensioenfondsen) ondersteund. Ook overheidsgerelateerde instellingen, zoals woningbouw-verenigingen, omroepen en gemeenten werden door ProVicis en haar geassocieerde consultants geholpen bij omvangrijke veranderingsprocessen.

Management van Verandering

Sinds 1991 werden een flink aantal opdrachten uitgevoerd voor bekende opdrachtgevers, waaronder vastgoed georiënteerde ondernemingen zoals WILMA (tegenwoordig BAM), CORIO, RABO, STAAL bankiers, Achmea, VSN, Schiphol en Redevco. Maar ook ondernemingen als De Efteling (pretpark), Mennens (marktleider in hef- en hijsmiddelen) en de omroepen NPS (met VARA/VPRO) en de NOS zijn bij hun veranderingsprocessen bijgestaan.

Heraclitus leefde van 536 tot 470 voor het jaar nul. Hij heeft verschillende onsterfelijke uitspraken gedaan, de bekendste daarvan is “Panta Rhei”, alles stroomt. Hij bedoelde daarmee dat alles steeds verandert, niets is blijvend. Heraclitus gebruikte de metafoor van de onmogelijkheid om twee keer in dezelfde rivier te stappen. De rivier verandert immers voortdurend. Als de enige constante is dat alles verandert, dan moeten wij er op voorbereid zijn om ons en onze omgeving ook bij voortduring aan te passen.
Veranderingsmanagement is feitelijk het professioneel en gestructureerd aanpassen van processen, organisaties, teams en/of individuen vanuit een nauwkeurig te documenteren huidige toestand naar een gewenste, toekomstige toestand. Veranderingsmanagement is het proces, waarmee de aanpassing van een systeem op een gecontroleerde manier wordt uitgevoerd door het volgen van een vooraf consciëntieus te definiëren kader of model. Het vakgebied veranderingsmanagement groeit met name door de (h)erkenning, dat organisaties bestaan uit mensen en dat hun houding en gedrag (cultuur) uiteindelijk de basisconfiguraties van een organisatie vormen.