Planning

Het maken en bewaken van tijdschema's is ook een belangrijke activiteit, waarop de veranderingsmanager zijn stempel drukt. Dit stuurinstrument is van groot belang voor het op schema houden van de activiteiten. Dit aspect dient in samenwerking met de participanten te worden gerealiseerd. Niet alleen uit oogpunt van "betrokkenheid", maar ook om in later stadium snelheid gemakkelijker te kunnen afdwingen. Een methode van computerondersteund (netwerk-) plannen is een essentieel hulpmiddel, omdat de onderlinge relaties tussen de diverse activiteiten daarbij goed tot uitdrukking komen. Ook zal er duidelijk tijd gereserveerd moeten worden voor het nemen van belangrijke beslissingen. Vaak blijkt namelijk, dat een groot aantal activiteiten pas doorgang vindt als een bepaald college haar goedkeuring daaraan gehecht heeft. Als deze keuzemomenten niet expliciet worden ingepland, kunnen nodeloos frustrerende vertragingen ontstaan.

De voordelen van Plannen
volgens Critical Path Methods:

  • Het helpt tijdsverlies te voorkomen door een goede coördinatie en geplande volgorde van de subtaken
  • Het ondersteunt het bepalen van waar met extra resources eventueel verloren tijd kan worden ingehaald of om oorspronkelijke uitvoeringstermijnen te verkorten.
  • Het laat toe om resources beter over de verschillende taken te verspreiden. Omdat een snellere uitvoering of latere start van een taak, die niet op het kritieke pad ligt, geen invloed heeft op de uitvoeringstermijn, kunnen daar eventueel resources weggehaald worden om ze op kritische paden in te zetten en daarmee de uitvoeringstermijn beter te garanderen.
  • De verantwoordelijken plannen beter, omdat ze beter de impact van hun eigen vertragingen zien op het volledige plan.