Essentie

Feitelijk komt ieder veranderingsproces in essentie altijd neer op de spiraal:

– Creatief Plannen – Nauwkeurig Uitvoeren – Zorgvuldig Bijsturen –

Wanneer men de ideeën en uitwerkingen daadwerkelijk, voortdurend en professioneel toetst aan oorspronkelijke uitgangspunten en zonodig zelfs bereid is beginselen eerlijk te heroverwegen, kan het niet anders dan dat men het meest optimale resultaat binnen de gestelde termijn tegen de, bij die uitgangspunten, laagst mogelijke kosten bereikt.

Verder toont dit schema dat vier elementen essentieel zijn voor het bereiken van positief resultaat: