ProVicis heeft een visie over hoe te kijken naar bedrijfsgebouwen, het daarbinnen te verrichten werk en de daarbij behorende werkplekken.

Opstellers van een programma van eisen voor nieuwe huisvesting van een organisatie moeten zich bewust zijn over welke bedrijfscultuur we het in een onderneming hebben. Is het bedrijf zich daarvan bewust? (spiegel voorhouden). Wil men een andere cultuur nastreven of juist de huidige versterken? Zaken die door de vorm van de werkomgeving sterk kunnen worden beïnvloed.

Programma van eisen

De basis voor het maken van een goed plan is “Het Programma van Eisen”. Of dit nu over het ontwerp van een gebouw gaat, een stedelijke ontwikkeling, een computerprogramma, een vliegtuig of een stoel, maakt eigenlijk niet uit.

In het Programma van Eisen wordt nauwkeurig en meetbaar omschreven wat er van het te ontwikkelen product wordt verwacht. Het programma van eisen is sterk afhankelijk van het type organisatie: in de industrie is een bedrijfsgebouw vaak een schil tegen het klimaat om een productieproces. De productie bepaalt dan de afmetingen en de fysische kenmerken van het gebouw. In de distributiesector zijn de kenmerken van het project weer afhankelijk van logistieke variabelen. In een kantooromgeving is de huisvesting afhankelijk van de aard van de kantoor- werkzaamheden, de tijd die medewerkers op kantoor doorbrengen, het aantal medewerkers en de benodigde faciliteiten, waarover zij moeten beschikken zoals bibliotheek, vergaderruimten, archief, etc.

Bouwen is tegenwoordig een ingewikkelde opgave. De complexiteit van gebouwen op zichzelf en haar inpassing in de omgeving, is sterk toegenomen. Regelgeving is de laatste jaren sterk uitgebreid.

Functionaliteit, logistiek, techniek, maar ook esthetiek vormen belangrijke elementen. Niet alleen gebouwen, die door de overheid worden gefinancierd, maar ook bedrijfsgebouwen krijgen altijd een taakstellend budget mee, gebaseerd op heldere uitgangspunten, zoals bijvoorbeeld het aantal leerlingen, werkplekken, monteurs, aantal bedden etc. Bouwheren worden niet alleen bijgestaan door een architect, maar ook door deskundigen, die nodig zijn voor logistieke zaken, constructies en installaties, meestal georganiseerd in een flexibel ontwerpteam en zo nodig tijdelijk aangevuld met experts op het gebied van bijvoorbeeld grondmechanica, akoestiek, bouwfysica, arbeidsomstandigheden enzovoorts. Om een ontwerpteam goed aan en bij te kunnen sturen, is het van groot belang om het Programma van Eisen op te laten stellen door een onafhankelijke entiteit, zodat voor iedere participant in het ontwikkelteam de uitgangspunten gelijk zijn en de experts weten wat er van hen wordt verwacht en waarop de resultaten van hun inspanning afgemeten worden.