Het ramen van kosten in theorie en praktijk

Traditioneel opgestelde detailbegrotingen geven vrijwel nooit een exact beeld van de te verwachten uitgaven (zelfs slecht of juist te mooi weer kunnen de normstelling in grote mate beïnvloeden). Door het simpele feit, dat de te hoog geraamde kosten van het ene onderdeel(tje) worden gecompenseerd door te laag bepaalde kosten van een ander onderdeel(tje) zal uiteindelijk blijken dat een begroting aardig overeenkomt met de werkelijkheid, zij het dat de verschillende onderdelen van een begroting kunnen en zullen afwijken.
De onnauwkeurigheid wordt beperkt doordat er een (aanzienlijk) groot aantal meer of minder nauwkeurige schattingen gedaan worden, die tezamen wèl een redelijke nauwkeurigheid te zien geven.

Hoe groot echter dat aantal deel-schattingen moet zijn, blijkt minder dramatisch dan men op het eerste gevoel zou denken. Zaak is dan wel, dat deel-schattingen ook met verstand en integer worden geraamd.


ProVicis schreef een stukje theorie over dit praktische vraagstuk.

Lees: Kosten ramen voor projecten