Renovatie Westpoort, Vlissingen

Voor het toonaangevende appartementencomplex Westpoort aan de Boulevard de Ruyter in Vlissingen organiseerde ProVicis het projectleiderschap als gedelegeerd bouwheer van opdrachtgever Vastgoed Syndiceringen Nederland. (VSN)

De marmeren gevelplaten van het appartementen complex bleken zwaar aangetast door de zilte zeelucht terwijl de onderconstructie (het skelet nabij de voorgevel) door oorspronkelijke bouwfouten van onvoldoende kwaliteit bleek. De vorige eigenaar had al een steiger geplaatst om vallend gevelmateriaal op te vangen en ongelukken te voorkomen.
In dit project kreeg de projectleider van ProVicis te maken met woningen die tijdens de ingrijpende reparatie werkzaam-heden bewoond zouden blijven. Dit betekende dat ook de bewoners op professionele wijze bij voorbereiding en uitvoering van het projecten betrokken werden. De bestaande huurdersvereniging nam, begrijpelijk, oorspronkelijk een afwachtende houding aan. Maar door middel van door ProVicis georganiseerde voorlichtings-bijeenkomsten en periodiek overleg met de huurdersvereniging is het gehele ontwikkel en onderhoud proces in goede orde verlopen.
Er zijn maatregelen genomen om de overlast tot het minimaal mogelijke en maximaal haalbare te beperken. Maar met name bij de reparaties aan het skelet was lawaaioverlast niet te vermijden. Tijdens die heftigste boor- en reparatie activiteiten werden de bewoners dan ook in staat gesteld om kostenloos, gedurende 2 weken uit te wijken naar vervangende huisvesting in de buurt. Daarbij bleef de toegang tot de eigen woning gegaran-deerd. Het appartementencomplex is er sterk op vooruit gegaan. De nieuwe granieten (en geïsoleerde) gevel kreeg in zowel technisch als esthetisch opzicht een enorme opwaardering. De hoofdentrees aan voor- en achterzijde werden ook ingrijpend gerepareerd en vrijwel geheel vernieuwd. De architectuur werd door Vincent Kersten (bureau bouwkunde) verzorgd.