Deze groep particulier beleggers is behoed voor een te risicovolle investering. Door markt controle, het varieren van prijzen en verkoopsnelheden, alsmede een onderzoek naar specifiek Portugese kosten, wist ProVicis de optimistische leden te overtuigen van de te hoge risico / rendementsverhouding van dit project.

Appartementen te Faro: Een haalbaarheidsonderzoek

Voor een groep particuliere investeerders verrichtte ProVicis locaal marktonderzoek en berekende zij het werkelijk te verwachten rendement/risico profiel voor een ontwikkeling van appartementen in Faro, Portugal.
Met behulp van grafieken werden de marktwaarden voor 2, 3 en 4-kamer appartementen
voor verschillende wijken van Faro in beeld gebracht.