Werkplekontwikkeling bij de NPS

Ook bij de NPS werd een alternatief werkplekconcept ontwikkeld ten behoeve van de redacties radio. Door middel van voorlichting, discussies, excursies en workshops werd een geheel eigen werkplekconcept ontwikkeld.

Nadat VARA en NPS hun intrek namen in hun gebouw op de NET3 campus leek met name voor de NPS het gebouw al snel te klein. Bovendien bleek het bestaande meubilair niet altijd gemakkelijk toepasbaar. Toepassing van een activiteiten gerelateerd wisselwerkplek concept zou voor een deel uitkomst bieden naar een optimalere benutting van de ruimte. ProVicis ontwikkelde in samenwerking met Ferdinand van Dam van architectenburo OTH een efficiente plattegrond.