Het concept impliceert, dat de medewerkers geen vaste, “eigen”, zitplaats meer hebben. Anderzijds beschikt hij/zij juist over meerdere werkplekken.

Het niet meer kunnen beschikken over een volstrekt eigen domein lijkt in eerste instantie bezwaarlijk. In de praktijk is gebleken, dat dit bezwaar altijd meevalt. In elk geval blijft men immer binnen de zone van de eigen afdeling. Daarnaast biedt dit door Provicis ontwikkelde concept duidelijk de mogelijkheid om meerdere collega's (van de eigen afdeling) veel beter te leren kennen.

Werkpleksoorten Achmea Bancair Service Centre


Werkplek 2002 gaat er van uit dat:
  • Het doornemen van de post gecombineerd kan worden met een kop koffie aan een “huiskamertafel” en een directe ontmoeting met andere medewerkers van de afdeling;
  • Een 2-gesprek met collega of bezoeker kan plaatsvinden in een dialoogruimte of op ontspannend meubilair;
  • Opleiden of inwerken van één of twee collega's ook in zo'n dialoogcel plaats kan vinden;
  • Teamwerk ook echt in groepsverband wordt verricht. Iedereen blijft zichtbaar, aanspreekbaar en benaderbaar;
  • Voor het verrichten van concentratiewerk een medewerker zich in een denkcel kan terugtrekken.