Veruit de belangrijkste basis-gedachte voor het 2002-concept is de Scandinavische dimensie.

Dit gedachtengoed gaat er van uit, dat de onderlinge communicatie tussen (groepen van) medewerkers door het concept sterk verbetert. Anderzijds biedt het concept medewerkers de kans zich terug te trekken en geconcentreerd een moeilijke klus aan te pakken.

Dick Schiesser verzorgde de architectuur van "2002"

Achmea Bancair Service Centre

Ten behoeve van het Achmea Bancair Service Centrum ontwikkelde ProVicis een huisvestingconcept voor een kantoor, dat in samenwerking met Staal Bankiers in het centrum van Den Haag werd ontwikkeld.

Werkplek 2002

“Werkplek 2002” is duidelijk geïnspireerd door nieuwe ontwikkelingen op het gebied van nieuwe organisatievormen: in plaats van één vaste werkplek met één vaste vorm beschikken medewerkers over meerdere werkplekken, ieder voor zich geschikt voor verschillende typologieën van arbeid. In dit verband wordt wel eens de vergelijking gemaakt met thuis. Daar gebruiken we ook steeds een andere plek voor verschillende activiteiten: de keuken om te koken, de slaapkamer om te slapen, de zitkamer om te lezen en het schuurtje om de fiets te repareren.

Basisconcept verdiepingen. Doelenstraatcomplex, centrum Den Haag. Ontwikkeld door ProVicis.

• Kijk hier verder voor meer detail over dit door ProVicis ontwikkelde concept.