Altijd werken op dezelfde plek?

Post doornemen kan beter met de afdeling samen aan een "keuken-tafel". Daardoor kunnen we gelijk-tijdig nog allerlei wetenswaardig-heden uitwisselen. Routinewerk kan worden verricht in een grotere ruimte met andere leden van het team, maar voor concentratiewerk willen we graag beschikken over een afgezonderde, geluidarme ruimte. Lezen en studeren doen we eigenlijk liever in een gemakkelijke stoel.
Zie voorbeelden: Achmea en NPS

Innovatief huisvesten

Wisselwerkplekken:
Het aanpassen van het huisvestingsconcept binnen een organisatie kan een goed middel zijn om een cultuuraanpassing binnen een onderneming te bewerkstelligen. Maar er kan niet worden volstaan met het ontwerpen en implementeren van een standaardoplossing voor een nieuw kantoor- of werkplekconcept.


Het is nog belangrijker om samen met de organisatie nieuwe uitdagingen aan te gaan en deze te koppelen aan een specifieke situatie binnen een organisatie. Aan het aanpassen van een nieuw huisvestingsconcept gaat het nadenken over een nieuwe manier van werken vooraf. Bij het ontwikkelen van zo'n nieuwe werkwijze wordt gebruik gemaakt van de in- en externe sociale configuratie. Nieuwe informatie - en communicatiesystemen stellen ons bovendien in staat doelgerichter te werken binnen een nieuw ontwikkeld huisvestingsconcept.
Kantoorinnovatie kan gebruikt worden als trigger voor een cultuuromslag van een bureaucratische naar een dynamische organisatie, waar medewerkers veel beter met elkaar samenwerken. Wanneer we andere concepten willen doorgronden, betekent dat dat wij als gebruikers moeten zien los te komen van ons huidige referentiekader. We moeten opnieuw kijken naar hoe we ons werk inrichten. ProVicis heeft ruime ervaring op het gebied van cultuuromslag door het aanpassen van de organisatie en haar omgeving.
Het succes van een activiteit gerelateerd wisselwerkplekconcept is sterk afhankelijk van de attitude van haar bewoners. Er zijn drie velden, die kantoorinnovatie beïnvloeden. Vanuit elk van de drie velden - organisatie, werkprocessen en huisvesting - kunnen verandervragen worden geïnitieerd. Een verandering in één van de velden heeft direct invloed op de andere velden. Komt een verandervraag vanuit de werkprocessen dan is het meestal het middenkader of analisten uit ondersteunende diensten, die de verandervraag initiëren. De aanleiding is vaak een herontworpen werkproces, automatisering, reorganisatie of het besef dat de bestaande kantooromgeving onvoldoende aansluit bij het werkproces. Een verandervraag voor de organisatie komt meestal vanuit de top en is dan ingebed in de strategie voor de toekomst. De top realiseert zich dat de bestaande huisvesting een gewenste verandering in de weg staat of men beseft dat huisvesting kan worden ingezet om cultuurverandering te stimuleren.