Informatie Management bij de Mennens Groep

Toen Mennens nog een dochter was van het toenmalig beursgenoteerde fonds “Koninklijke NV Nationaal Grond bezit" (tegenwoordig kortweg Nagron) heeft ProVicis al eens quick scans op het gebied van informatisering uitgevoerd voor drie (dochter-) ondernemingen: Nagron zelf (Vastgoed), Dejond (Bevestigingsystemen, Belgisch.) en Mennensgroep (Groothandel en assemblage hijs- en hefmiddelen). Met name bij Mennens, met inmiddels zes vestigingen verspreid over Nederland en België, bleek vervolgonderzoek noodzakelijk.

De leverancier van Mennens' ERP-systeem pleegde wanprestatie. Onder leiding van ProVicis werden 170 maat-regelen genomen ter verbetering. Ook wist ProVicis een aanzienlijk deel van de oorspronkelijke investering terug te vorderen door slim aan te tonen dat er sprake was van wanprestatie. De door de oorspronkelijk ERP-leverancier geoffreerde projecten voor millenniumovergang en Euroconversie werden onder leiding van ProVicis voor een fractie van de offertes op alternatieve wijze gerealiseerd (tegen ca. ƒ 15K ipv ca. ƒ 450K !!). Eén en ander leidde ook tot inrichting van een centrale afdeling automatisering, door ProVicis pragmatische gebaseerd op ITIL-theorieën.
Na verzelfstandiging van de Mennensgroep is onder leiding van ProVicis begonnen met een pakketselectie voor een beter ERP-systeem. Dit keer werd “de werkvloer” intensief bij het selectieproces betrokken en eisen en wensen vooraf ondubbelzinnig geformuleerd. Uitgangspunt was: wat voor “moois” een leverancier ook te bieden zou hebben, het moest binnen drie jaar afgeschreven (kunnen) worden. Uiteindelijk werd een leverancier gevonden, die goed bij Mennens past met een cultuur van “Niet Piepen maar Poetsen”. In Amsterdam werd een pilot-implementatie opgezet met sleutelfunctionarissen uit alle vestigingen. Daarna werd nagenoeg dezelfde configuratie overal uitgerold. De aanvankelijk optredende performance problemen werden uiteindelijk door de leverancier sportief en kosteloos opgelost, mede gedwongen door het strikte contract dat door ProVicis ter zake was opgesteld.
Inmiddels profiteert de Mennensgroep al meer dan zes jaar van een systeem dat, nog altijd goed past. Onder leiding van ProVicis is nog een add-on gerealiseerd waardoor, klanten on-line inzicht kunnen krijgen in de veiligheidscertificaten van hun hijs- en hefmiddelen.

Verder is onder leiding van ProVicis een voortreffelijke B2B website voorbereid en gebouwd. Met het ontwikkelde content management systeem is bereikt dat medewerkers op gebruiksvriendelijke wijze zelf de duizenden producten, vindbaar, in nagenoeg evenzoveel tabellen kunnen onderbrengen. Een unieke oplossing voor een uniek bedrijf.