Toen Turkije als nieuw (Aziatisch) land in de beleggingsportefeuille werd opgenomen, moest vanwege de in dit land gebruikelijke multicurrency administraties (Euro/Dollar/ Lira) naar een nieuw systeem uitgeweken worden. Ook hier heeft ProVicis als senior-consultant deelgenomen aan het selectieproces voor een internationaal toepasbaar vastgoed informatie systeem. (Zie voor pakket selecties ook hier en daar)

Informatie Management bij CORIO

ProVicis' oprichter heeft van 1991 tot 2002 gefunctioneerd als extern informatiemanager voor VIB Vastgoed Beleggingsmaatschappij (één der voorlopers van het huidige Corio). Onder zijn leiding werd onder meer, in samenwerking met het Amerikaanse softwarehouse EDS, een Vastgoedbeheer systeem ontwikkeld voor het beheer van zowel kantoren, winkels als woningen.

Dit proprietary systeem, E.Va genaamd, bleek na totstandkoming tot grote efficiencyvoordelen te leiden. Dit werd aangetoond door het simpele feit, dat VIB vlak voor gereed- koming een aanbesteding van het beheer had georga-niseerd. Het datamodel bleek een treffer en is inmiddels door verschillende bouwers nagebootst. Vrijwel alle processen (zoals bijv. facturatie, indexering, invorderen, aanmanen, servicekosten, omzethuren etc. etc.) verlopen sterk geautomatiseerd. Bovendien ondersteunt het systeem een professionele AOIC doordat verschillende significante gegevens pas meegerekend worden na één of meerder validatieslagen (4-ogenprincipe).
Nabij de eeuwwisseling werden ook de millenniumproblemen van de gehele VIB vastgoed portfolio (toen nog USA, Canada en West Europa) aangepakt. Maar ook de Euroconversie en dientengevolge het selectieproces van, en de overgang naar, een nieuw financieel systeem (CODA) werd namens VIB (nu: CORIO) door ProVicis geleid.
Onder leiding van ProVicis werd, na bekend worden van de fusie die tot CORIO leidde, als eerste de informatie-afdeling van de fusiepartners WBN en VIB in elkaar geschoven. Een ingewikkelde operatie, die uiteindelijk nauwelijks tot storingen heeft geleid en uitstekend gelukt is (niet in het minst ook door een perfect aantal prima functionerende teamleden van de organisaties zelf).
Na de fusie van WBN en VIB werd het vastgoed informatie systeem door nagenoeg heel CORIO in binnen- en buitenland overgenomen. Het projectmanagement van de buitenlandse implementaties lag in handen van ProVicis. Ten behoeve van de vestigingen Parijs, Madrid en Milaan moest de programmatuur niet alleen in het Engels vertaald worden, maar ook de diverse gebruiken en gewoonten van de landen waar mogelijk en zinnig in het systeem verwerkt. Dit vergde van ProVicis intensief teamoverleg met en bij de verschillende landenvestigingen, evenals een diepgaande inleving in de verschillende culturen om op evenwichtige wijze al of niet aanpassingen te honoreren.