Management van Verandering

Structurele aanpassingen aan organisaties moeten altijd binnen relatief korte tijd gerealiseerd zijn.

Doel is om binnen een gelimiteerd budget een flinke aanpassing of iets geheel nieuws tot stand te brengen. Bijvoorbeeld de invoering van een nieuw informatiesysteem, een aangepaste werkwijze, een ander huisvestingsconcept etc.
Eén van de basisprincipes is het bevorderen van draagvlak. Hierdoor wordt veel tijd gewonnen en op hoge kosten bespaard.

Meer over onze dienstverlening

Wat doet ProVicis:

Tempo maken in woningbouw
Geplaatst op: 07-oktober-2018

Minister Ollongren wil dat gemeenten meer tempo maken met de bouw van nieuwe woningen. Zij wil dat gemeenten sneller geschikte grond vinden en sneller vergunningen verlenen. "Het mag allemaal wel wat sneller", zo deelde de minister mee.

Het kabinet wil dat er jaarlijks 75.000 woningen worden gebouwd om aan de vraag te voldoen. Ze heeft in mei met alle betrokken partijen een Nationale Woonagenda opgesteld. Woningcorporaties, makelaars, vastgoedinvesteerders, aannemers en de overheid hebben beloofd gezamenlijk snel voor nieuwe huizen te zorgen.

VNG bezorgd over ATAD richtlijn van EU
Geplaatst op: 16-juli-2018

Gemeenten maken zich zorgen over de gevolgen van de invoering van een nieuwe belastingrichtlijn over de financiële situatie van de corporaties door de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD)-richtlijn.

De invulling van deze maatregel raakt zowel de gemeenten als de woningcorporaties. De gekozen invulling van de ATAD richtlijn stelt namelijk dat als je weinig winst maakt maar wel veel rente aftrekt, je maar een klein deel van die rente mag aftrekken. De rest van die rente – die je wel gewoon betaalt – wordt bij je fiscale winst meegerekend.

naar overzicht »

Veranderings- en

Projectmanagement.

Mediation.


Consultants uit het netwerk van ProVicis spelen een belangrijke rol in het sturen en faciliteren van veranderingsprocessen. Zij managen ingewikkelde organisatorische en menselijke uitdagingen en werken, met uw medewerkers, aan het ontwikkelen en afstemmen van strategie ter implementatie van betere structuren, methoden, (geautomatiseerde) processen en goede infrastructuren alsmede betere onderlinge verhoudingen.

Verandering initiëren en organiseren

ProVicis heeft vanaf 1991 bij een flink aantal bekende onder- nemingen (cultuur-) aanpassingen helpen realiseren. Niet alleen in vastgoed (ontwikkelaars, bouwers, beleggers en eigenaren), maar ook groothandel, omroep en overheid werden ondersteund. ProVicis is sterk in het identificeren van onderliggende problemen en ontwerpen van benodigde aanpassingen alsmede het implementeren er van. Inzet van ProVicis consultants is altijd tijdelijk, vaak projectmatig en meestal intensief vanwege een spoedeisend karakter. Op deze website treft U voorbeelden van door ons begeleide Project- en Veranderingsprocessen.

Lees meer over deze voorbeelden